Hüseyin Fâzıl Bey

18. yüzyılda yaşamış olan divan şairlerimizden Hüseyin Fâzıl Bey, 1759 yılında Akkâ’da dünyâya geldi. Enderûn mektebinde yetiştiği için “Enderûnî” (Enderûnlu) lâkabını almıştır.

Akkâ muhafızı Zâhir Ömer’in torunudur. Babası öldürülünce Fazıl ve kardeşi Hasan amcaları ile birlikte İstanbul’a getirildi. Hükümdarın fermanı ile kendisi ve kardeşi, 1775 yılında Enderun’a alındı. Sefahate düşkünlüğü ve aşk maceraları dolayısıyla, saraydan çıkarıldı ve İstanbul sokaklarında on iki yıl serseri bir hayât sürdü.

Daha sonra devlet büyüklerine yazdığı övgü dolu kasidelerle memurluk talep etti. Anadolu ve Rumeli’de memuriyetlerde bulundu. Hicivlerinden rahatsız olanlarca şikayet edildi ve 1799 yılında Rodos’a sürüldü.

Rodos’ta iken gözlerini kaybetti ve daha sonraki on yılını da yatakta geçirdi. Ölmeden bir – iki yıl önce gözlerinin açıldığı belirtilmektedir. 1810 yılında ölen Hüseyin Fâzıl Bey, Osmanlı döneminde toplatılan ilk kitap olan Zenanname’yi (Kadınlar Kitabı) yazan şairdir.

Eserleri

  1. Defter-i Aşk: Şâir, başından geçen aşk mâceralarını hikâye eder. Saraya alınışını, Enderûn’daki bazı delikanlılara âşık olunca kovuluşunu, sefâletini ve bir çingene genciyle olan gönül ilişkisine yer verir.
  2. Hûban-nâme (Güzel Oğlanlar Kitabı): Dünyânın çeşitli uluslarına mensup delikanlıların cinsel ve fiziksel özelliklerini anlatır. Sevgilisi, diğer ülkelerin güzel erkeklerini de öğrenmek istediğini söyler ve Fâzıl bu isteği yerine getirmek için kaleme sarılır.
  3. Zenannâme (Kadınlar Kitabı): İngiliz ve Rus kadınlarını birbirinden ayıran cinsel özelliklerden, kadınlar hamamında nasıl kavga edildiğine ve İstanbul’da kaç çeşit kadın yaşadığına ilişkin çarpıcı bilgiler yer almaktadır.
  4. Çengi-nâme: Fâzıl’ın, İstanbul’daki meşhur köçekleri tasvir ettiği bir eseridir. Rakkâsnâme diye de bilinir.
  5. Divan: Dini şiirler, devrin büyüklerine övgüler ve yine delikanlılar için yazılmış gazellerle doludur. Hüseyin Fâzıl Bey, bu şiirlerle kendisine özgü bir tarz yaratır, o güne kadar söylemeye cesaret edemediği bazı ifadeleri açıkça kullanır.
    Kaynak: tr.wikipedia.org

Bir yanıt yazın