Hâfız-ı Şirâzî

Ondördüncü yüzyılda yaşamış ve Farsça’nın en büyük şairlerinden biri olduğu kabul edilen İran’lı şair Hâfız-ı Şirâzî, Şiraz’da dünyâya geldi.

İran tasavvuf şiirinin öncülüğünü yaptı. Şiirlerinde gerçeküstü öğeler de kullandı.

Hâfız-ı Şirâzî, fikirlerindeki kuvvet, görüşlerindeki hususiyet ve edasındaki rindlik (dünyâ işlerine önem vermeme) bakımından, bütün şarkın en lirik şairlerinden biri sayılmış ve şöhreti gün geçtikçe doğuya ve batıya yayılmıştır.

Kabri, İran’ın Şiraz kentinde, şiirlerinde anlattığı gibi bahçelerin içerisindedir. Kaynak: tr.wikipedia.org

Bir yanıt yazın