Hilmi Soykut

Edebiyat öğretmeni ve şair Hilmi Soykut, 1906 yılında Hayfa’da dünyâya geldi.

Orta öğrenimini Bursa Erkek Lisesi’nde tamamladı. Gazi Eğitim Enstitüsü Edebiyat Bölümünü bitirdi. Ankara Erkek Lisesi’nde, İsmet Paşa Kız Enstitüsünde (Sonradan Ankara Kız Teknik Öğretmen Okulu), Necâtibey Öğretmen Okulunda ve Balıkesir Lisesinde edebiyat ve Fransızca okuttu.

İstanbul’da Üsküdar ve Kadıköy ortaokullarında müdürlük yaptı. İstanbul Erkek Lisesi öğretmeniyken 1967 yılında emekliye ayrıldı.

Mahrem şeyler isimli şiir kitabı 1961 yılında, Açıklamalarıyla XII. Asırdan XX. Asra Kadar Türk Şiirinde Tasavvuf, Hikmet ve Felsefeyle Dolu Unutulmaz Mısralar isimli kitabı 1968 yılında, Türk Atalar Sözü Hazinesi kitabı ise 1974 yılında yayınlanmıştır.

Hilmi Soykut, 9 Temmuz 1974 tarihinde İstanbul’da vefat etmiştir.

Bir yanıt yazın