Mahfî (Şeyh Ramazan)

Şeyh Ramazan, Afyonkarahisar – Sandıklı’da doğmuştur. Âlim bir kişidir.

Şâir olduğu da bilinmektedir. Şiirlerinde “Mahfî” mahlasını kullanmıştır. Anadolu velilerindendir.

Din ve ilim eğitimi aldıktan sonra tasavvufa yönelmiş ve birçok öğrenci yetiştirmiştir.

Şeyh Ramazan, 1616 yılında İstanbul’da ölmüş ve Koca Mustafa Paşa dergâhına gömülmüştür.

Bir yanıt yazın