Mûnis Fâik Ozansoy

22 Mart 1911 tarihinde Midilli’de dünyâya gelen; Türk bürokrat, şair ve yazar Mûnis Fâik Ozansoy, 31 Mart 1975 tarihinde Paris’te vefat etmiştir.

Fâik Ali Ozansoy’un oğludur. Fâik Ali Ozansoy’un Midilli mutasarrıflığı göreviyle bulunduğu Midilli adasında doğdu. Yine şair ve yazar Süleyman Nazif’in yeğenidir. Galatasaray Lisesi’ni ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi.

Matbuat ve istihbarat müdüriyeti, Cumhurbaşkanlığı genel sekreterliği, başbakanlık müsteşarlığı ve Paris’te UNESCO daimî temsilciliği görevlerinde bulundu.

Aynı zamanda Cumhuriyet dönemi şair ve yazarlarındandır. İlk şiiri 1930 yılında henüz lise öğrencisiyken çıktı. Yazdığı şiirleri Şark, Çığır, Millet, Bayrak, Hisar isimli dergilerde yayımlandı.

Hisar dergisi çevresine girerek burada başyazılar yazdı. Şair olarak, Yahyâ Kemâl Beyatlı ve Ahmet Hamdi Tanpınar’daki şiir zevkini yakalamaya çalıştı. Ankara Sanat Severler Derneği’nde etkin bir üye oldu.

27 Mart 1938 tarihinde Türkiye İş Bankası Teftiş Kurulu Başkanlığında “müfettiş muavini” unvanıyla göreve başladı ve 1 Mart 1939 tarihinde bu görevinden istifa etti. Vefâtından sonra İstanbul, Küçükçekmece – İkitelli’de bir okula adı verildi.

Eserleri

  • Büyük Mabedin Eşiğinde – 1938
  • Hayal Ettiğim Gibi – 1948
  • Düşündüğüm Gibi – 1957
  • Bir Daha – 1959
  • Yakarış – 1959
  • Zaman Saati – 1965
  • Yakınma – 1968
  • Kaybolan Dünya – 1971
    Kaynak: tr.wikipedia.org

Şairimiz ile ilgili olarak bu sayfadaki bilgileri paylaşan sayın Bülent Utin‘e teşekkürlerimle. Sâlih Bora

Bir yanıt yazın