Refik Ahmet Sevengil

Türk tiyatrosu ve halk şairleri üzerine araştırmalarıyla tanınan Refik Ahmet Sevengil, 1903 yılında Bingazi’de (Libya) dünyâya geldi.

Babası binbaşı Hıfzı Bey, annesi Zehra Hanım’dır. İki aylıkken babası Kastomonu’ya atandı. Burada iki yıl kaldıktan sonra İstanbul’a geçtiler.

İlköğrenimini Kocamustafapaşa’daki Gülşen-i Maarif’te, ortaöğrenimini Menba-ül İrfan Rüştiyesi ile Mercan İdadi’sinde yaptı.

İdadi ikinci sınıf öğrencisiyken, Darülfünun Edebiyat Fakültesi sınavına girdi. Bu sınavı kazandı, ancak babasının ölümü üzerine, yüksek öğrenimini sürdürme olanağı bulamadı.

Önce İkdam gazetesinde muhabirlik yapmaya başladı, ardından Vakit gazetesine geçti ve burada kısa sürede yazı işleri müdürlüğüne yükseldi.

1930 yılında İstanbul Belediye meclisi üyeliğine seçildi. Refik Ahmet Sevengil’in bu görevleri 1943 yılında Tokat’tan milletvekili seçilinceye kadar sürdürdü.

1950 yılında miletvekilliğinden ayrılan Sevengil, Yeni İstanbul gazetesi Ankara temsilcisi ve Basın Yayın Genel Müdürlüğü Radyo idaresi Müdürü oldu.

1964 yılında, T.R.T. Yönetim Kurulu’na seçildi. İki romanı ve bir hikâye kitabı dışında diğer eserleri, Türk edebiyatı ve tiyatrosu üzerine incelemelerdir. Gazete ve dergilerde tiyatro tenkitleri yazdı. Radyoda edebiyat sohbetleri yaptı ve 13 Eylül 1970 tarihinde Ankara’da vefat etti.

Eserleri

Hikâye kitabı

 1. Köyün Yolu (1937),

Romanları

 1. Çıplaklar (1936),
 2. Açlık (1937),
 3. Perdenin Arkası (1941)

İncelemeleri

 1. İstanbul Nasıl Eğleniyordu (1927; Sami Özel tarafından yeni harflerle yayınlandı, 1985),
 2. Bizim İstediğimiz Edebiyat (1933),
 3. Yakın Çağlarda Türk Tiyatrosu (2 cilt, 1934),
 4. Hüseyin Rahmi Gürpınar: Hayâtı, Hatıraları, Eserleri, Münakaşaları ve Mektupları (1944),
 5. Bedia Ailesi, Hayâtı, Sanatı (1950 Yeni baskısı: Bedia Muvahhit adıyla, 1973),
 6. Türk Tiyatrosu Tarihi (5 cilt: I – Eski Türklerde Dram Sanatı, (1959), II – Opera Sanatı ile İlk Temaslarımız, (1959), III – Tanzimat Tiyatrosu, (1961), IV – Saray Tiyatrosu, (1962), V – Meşrutiyet Tiyatrosu, (1968),
 7. Fatih Devrinde Âlimler, Sanatkârlar ve Kültür Hayâtı (1961),
 8. Eski Şiirimizin Ustaları (1964),
 9. Yüzyıllar Boyunca Halk Şairleri (1965),
 10. Çağımızın Halk Şairleri (1967). Kaynak: kulturtv.com.tr

Refik Ahmet Sevengil belgeseli

BİR AYDINLIK ADAM: R.A.S. : Refik Ahmet Sevengil (Belgesel Film)

Bir yanıt yazın