Sâmih Rifat Bey

Rüştiye mezunu; şair, dil bilimci ve siyasetçi Mustafa Sâmih Rifat Bey, 1875 yılında İstanbul’da dünyâya gelmiştir.

İstanbul Şehremaneti Zabıt Katipliği, Dahiliye Vekaleti Mektubisi Yasama İşleri Kalemi Mümeyyizliği, Mercan İdadisi Edebiyat Öğretmenliği, Karesi Mutasarrıflığı, Konya, Trabzon Valiliği, Dahiliye Müsteşarlığı, Maarif Vekaleti Telif ve Tercüme Başkanlığı, Tarih Cemiyeti Üyeliği, Maarif Vekaleti Müsteşarlığı, II. Dönem Biga, III. ve IV. Dönem Çanakkale Milletvekilliği, III. ve IV. Dönem Kütüphane Encümeni Reisliği yapmıştır.

Evli ve üç çocuk babası olan Sâmih Rifat Bey, Türk Dil Kurumu’nun ilk başkanıdır. Mehmet Âkif Ersoy ile birlikte Divanu Lügati’t Türk’ü Türkçeye çevirmiştir.

Samih Rifat Bey, 3 Aralık 1932 tarihinde Ankara’da ölmüş, cenaze namazı 4 Aralık 1932 tarihinde Hacı Bayram Camii’nde kılınmış ve Cebeci Mezarlığı’nda defnedilmiştir. Yaşadığı son ev Samanpazarı’nda bulunmaktaydı.

Şair, oyun yazarı ve romancı Oktay Rifat‘ın babasıdır. Kızı, eski Adalet Bakanlarından Hasan Safyettin Menemencioğlu ile evlenmiştir. Kaynak: tr.wikipedia.org

Şairimiz ile ilgili olarak bu sayfadaki bilgileri paylaşan sayın Bülent Utin‘e teşekkürlerimle. Sâlih Bora

Bir yanıt yazın