Şâyeste Hanım

1836 yılında Sohum, Abhazya’da dünyâya gelen, Osmanlı Padişahı Abdülmecid’in onyedinci eşi Şâyeste Hanım, 11 Şubat 1912 tarihinde vefat etmiştir.

Doğduğu Abhazya’da prens ailesi Inalipa’nın bir üyesiydi. Babası Prens Tataş Bey, annesi Sarey Hanım’dır.

Üç kız kardeşi (Prenses Fatma Mihrifelek Hanım, Prenses Hüsnidil Hanım ve Prenses Faruhan Hanım) vardı. Sultan’ın II. Abdülhamid’in ikinci eşi Bedrifelek Kadınefendi’nin teyzesiydi.

Her iki ebeveyni de çocukken öldü. İstanbul’a getirilmiş, amcası kendisini ve kız kardeşi Fatma Mihrifelek Hanım’ı imparatorluk haremine emanet edilmiş, ismi de Osmanlı sarayının geleneğine göre Şâyeste olarak değiştirilmiştir.

Şâyeste hanım, 1852 yılında Abdülmecid ile evlendi. Kendisine “Yedinci İkbal” unvanı verildi. Evlendikten bir yıl sonra, 3 Şubat 1853 tarihinde ilk çocuğu ölü olarak dünyâya geldi.

1853 yılında “Altıncı İkbal” unvanına, 1854 yılında “Beşinci İkbal” unvanına, 1856 yılında da “Dördüncü İkbal” unvanına yükseldi. 30 Eylül 1856 tarihinde ikinci çocuğu Nâile Sultan’i dünyâya getirdi.

1858 – 1859 yılları arasında Üsküdar’da bir cami yaptırdı. Abdülmecid’in 25 Haziran 1861 tarihinde ölümü üzerine dul kaldı.

Gülüstü Hanım’ın (son Osmanlı padişahı Mehmet Vahidettin’in annesi ve Sultan Abdülmecid’in eşlerinden dördüncü ikbali) 1865 yılında ölümünden sonra, dört yaşındaki Şehzade Mehmed Vahideddin (müstakbel VI. Mehmed) ona emanet edildi. Şehzade, zorba üvey annesiyle zor günler geçirdi ve 16 yaşında, çocukluğundan beri kendisine hizmet eden üç uşakla birlikte üvey annesinin konağından ayrıldı.

1876 yılında Şâyeste hanım, kızı Nâile Sultan ile bir akrabası olan Çerkeş Mehmed Paşa ile evlendi. Nâile dört yıl sonra 7 Ocak 1882 tarihinde 25 yaşında öldü. Nâile’nin ölümünden sonra, Mehmed Paşa da, 1889 yılında Sultan Abdülaziz’in kızı Esma Sultan ile evlendi.

II. Abdülhamid döneminde Mehmed Paşa’ya Çengelköy’de bir konak verildi. Mehmed Paşa, bu arsa üzerine çocukluğunu geçirdiği Şâyeste hanım için bir ev yaptırdı. Geçmişte üvey annesiyle anlaşamamış olsa da, onu büyütürken yaşadığı mücadeleyi unutamadı.

Şâyeste hanım, 1898 yılının Mart ayında Sultan II. Abdülhamid’in kızı Nâime Sultan ile Gâzi Osman Paşa’nın oğlu Kemâleddin Paşa’nın düğününe katıldı.

Abdülmecid’in yaşayan en uzun eşlerinden olan, 11 Şubat 1912 tarihinde Çengelköy Sarayı’nda yaklâşık yetmiş altı yaşındayken öldü ve Yahya Efendi Mezarlığı’nda Şehzade Ahmed Kemaleddin’in türbesine defnedildi.

Şairimiz ile ilgili olarak bu sayfadaki bilgileri paylaşan sayın Bülent Utin‘e teşekkürlerimle. Sâlih Bora

Bir yanıt yazın