Süleyman Dâniş Efendi

suleyman dans efendi

Süleyman Dâniş Efendi, Enderun’da yetişmiş ve orada hocalık yapmıştır. Çeşitli kâtiplik görevlerinde bulunan ve kalyon kâtibi iken, 1774 – 1775 yıllarında vefat eden, divan sahibi bir şairdir.

Yorumunuz