Sultan 1. Ahmet Han

Sultan 1. Ahmet Han, 18 Nisan 1590 günü Manisa’da doğmuştur. Babası Sultan 3. Mehmet, annesi Handan Sultan’dır. İyi bir tahsil görmüş, arapça ve farsçayı mükemmel derecede öğrenmiştir.

Ok atmak, kılıç kullanmak, ata binmek gibi savaş ve askerlik alanlarında çok usta olan Sultan 1. Ahmet Han, ava ve cirit oyununa çok düşkünmüş.

Babası Sultan Üçüncü Mehmed’in vefatı üzerine, 21 Aralık 1603 tarihinde, Eyüb Sultan’da kılıç kuşanarak tahta geçmiştir.

Kanûnî Sultan Süleyman’dan sonraki padişahlar içinde, devlet işleriyle yoğun şekilde uğraşan ilk padişahtır. Çocuk denecek yaşlarda bile mükemmel kararlar almıştır. Daima ilim ve irfan sahibi büyük kişilerle birlikte olmuş ve onlara akıl danışmıştır.

Sultan 1. Ahmet Han’ın hayâtında on dört sayısının önemli bir yeri vardır. Çünkü, on dört yaşında padişah olmuş, on dört yıl saltanat sürmüş ve Osmanlı padişahlarının on dördüncüsüdür.

Dindar bir padişah olan Sultan 1. Ahmet Han’ın Hz. Muhammed (s.a.v.)’e olan bağlılığı o kadar ilerlemiştir ki, onun ayak izlerinin resmi içine bir şiir yazmış ve o şiiri kavuğunda ölünceye kadar taşımıştır. Sultan 1. Ahmet Han, yakalandığı tifüs hastalığından kurtulamayarak 1617 yılının 21 Kasım’ı 22 Kasım’a bağlayan gecesinde, yirmi sekiz yaşında vefat etmiştir.

Erkek çocukları: 2. Osman, 4. Murad, Sultan İbrâhim, Bayezid, Süleyman, Kasım, Mehmed, Hasan, Selim, Hanzâde, Ubeyde, Kız çocukları: Gevherhan Sultan, Ayşe Sultan, Fatma Sultan ve Atike Sultan’dır. Kaynak: islamveihsan.com

Bir yanıt yazın