Zekâi Cankardeş

Zekâi Cankardeş, 1876 yılında Dersaadet’te dünyâya gelmiş, 1899 yılında Mekteb-i Mülkiye’den mezun olmuş ilk Maliye Bakanlığı müsteşarımızdır.

1899 – 1914 yılları arasında; Muhasebe-i Umumiye Hesabatı Umumiye Şubesi Kitabeti, Defter-i Kebir Muhasebesi Tetkik Kalemi Kitabeti, Muhasebe-i Umumiye Hesabat Şubesi Muvazene ve Hesabi Kat’i Kalemi İkinci Sınıf Kitabeti, Hesabat Müdüriyeti Vilayet Hesap Kalemi Mümeyyiz Sanisi ve Evveli,

1915 – 1920 yılları arasında; Adana, Konya, Ankara ve Hüdavendigar Vilayetleri Defterdarı,

1920 yılında Maliye Vekaleti Muhasebe-i Umumiye Müdürü,

1920 – 1923 yılları arasında Maliye Müsteşarı,

1923 – 1927 yılları arasında Duyunu Umumiye Komiseri,

1927 – 1929 yılları arasında İspirto ve Meşrubati Küveliye İnhisar Müdürü olarak göre yapmış olan Zekâi Cankardeş, 1951 yılında vefat etmiştir.

Bu sayfadaki bilgileri ve fotoğrafı paylaşan sayın Bülent Ütin‘e teşekkürlerimle. Sâlih Bora

Bir yanıt yazın