Caner Altınbaş

Ud sanatçısı Caner Altınbaş, üniversite eğitimini gördüğü 1994 yılında T.R.T. İstanbul Radyosu’nun açmış olduğu sınavı kazanarak, T.R.T. kurumunda ud sanatçılığı görevine başladı.

Tüm dünyâda beğeni ile dinlenen enstrümantal müziğin önemli toplulukları ve müzisyenleri ile çalışmalar gerçekleştirdi ve bu alanda çeşitli konserler verdi.

2006 yılında Hollanda’da, Holland Ensemble topluluğunun “Leyla ve Mecnun” operetinde misafir ud sanatçısı olarak yer aldı.

Türk kültürünün önemli bir parçası olan, zengin klasik Türk musikisini, uluslararası dinleyici kitlesine ulaştırma yönündeki çalışmalarına halen devam etmektedir.

T.R.T. Kurumu tarafından ekol olarak kabul edilen, İzzet Altınbaş ekolünü benimseyerek, bu ekolü sürdürmektedir.

Üzerinde çalıştığı ud tekniği, ud metodu ve beste çalışmaları da bu ekolü yansıtmaktadır.

Caner Altınbaş, hâlen T.R.T. İstanbul radyosundaki saz sanatçılığı görevine, Eyüp musiki vakfı’nda ud öğretmenliğine ve Renault Mais kuruluşunda çalışanlarca oluşturulmuş klasik Türk müziği koro şefliğine devam etmektedir.

Bülent Altınbaş_Caner Altınbaş_Her Gece Yollarda Gözledim Seni

Bir yanıt yazın