Gültekin Aydoğdu

Kanun sanatçısı Gültekin Aydoğdu, 19 Ocak 1936 tarihinde Antalya’da dünyâya geldi. Babası Kesriyeli Fahri Bey, Annesi Kesriyeli Sıdıka Hanımdır. İlk ve Orta tahsilini Antalya’da bitirdi.

Daha sonra yerleştikleri İstanbul’da, Haydarpaşa lisesine devam etiği yıllarda (1954) ilk müzik çalışmalarına başladı.

Üsküdar ve Kadıköyde çeşitli Musîki Cemiyetlerinin çalışmalarına katıldı.

Lâika Karabey yönetimindeki İleri Türk Musîki Konservatuarına ve İstanbul Belediye Konservatuarına bir süre devam etti.

Aksaray Taşkasaptaki Gazetecilik ve Ticaret Özel Okulunu bitirip, Yedeksubaylık görevinden sonra (1959 – 1960 49. Dönem)

1960 Haziran ayında, ailece yerleştikleri Ankara’da, Hacettepe Çocuk Hastanesindeki görevinin yanı sıra, müzik çalışmalarına devam etti.

1964 yılında kurulan Hacettepe Tıp Fakültesi Türk Müziği Korosunun ilk yöneticisi olarak, 1969 yılına kadar çalıştırdı.

Daha sonra, 1 Kasım 1974 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi ve Müzik, Güzel Sanatlar Fakültesine bağlanan Üniversite korosunu, ek yönetim görevlisi olarak 1981 yılı güz dönemine kadar çalıştırmaya devam etti.

1966 yılında T.R.T. Ankara Radyosuna Kanun sanatçısı olarak giren Gültekin Aydoğdu, Vecihe Daryal, Rûşen Ferit Kam, İsmail Baha Sürelsan, Ferit Sıdal ve Muammer Sun gibi değerli hocaladan yararlandı.

Ankara Radyosunda Kanun sanatçısı olarak devam eden göreviyle birlikte, çeşitli denetleme kurulları ve repertuar kurulu üyeliklerinde bulundu. T.R.T. dışında O.D.T.Ü., Ziraat Bankası, M.K.E., T.K.İ., S.S.K. ve Bartın Korolarının kuruluşlarında ve çalışmalarında yönetici olarak görev yaptı.

1981 yılında Ankara Radyosunda yapılan sınavla, Koro Şefi oldu. 1983 yılından, emekli olduğu 2001 yılı 15 nisan tarihine kadar, Ankara Radyosu ve Televizyonunda Fasıl, çeşitli koro ve solo programlarını yönetti.

T.R.T. nin; Kıbrıs, İngiltere, Almanya, Libya, Suudi Arabistan, Kuveyt ve Suriye ülkelerindeki konser programlarına saz sanatçısı olarak katıldı. 2000 – 2005 yılları eğitim dönemlerinde, Hacettpe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi korosunun şefi olarak görev yaptı.

Asuman Hanım ile evli olan Gültekin Aydoğdu’nun, oğlu Tahir Aydoğdu, O.D.T.Ü. Fizik Bölümü mezunu ve Ankara Radyosu Kanun sanatçısı, kızları Sevâl Öztabak İktisadi İdari Bilimler Fakültesi mezunu ve banka müdürlüğünden emekli, Gülten Aydoğdu Taçoy ise, Gazi Tıp Kardiyoloji bölümünde Doçent Dr. olarak görev yapmaktadır. Kaynak: notaarsivleri.com

Gültekin Aydoğdu kanun taksimi 1

Bir yanıt yazın