Münevver Beste Aydın

Kanun sanatçısı Münevver Beste Aydın, Ege Üniversitesi Devlet Türk Mûsikîsi Konservatuvarı Temel Bilimler Bölümü’nü 1994 yılında birincilikle kazanmış ve konservatuvara, 2001 yılında  öğretim görevlisi olarak atanmıştır.

T.C. Cumhurbaşkanlığı, T.C. Dış İşleri Bakanlığı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığının görevlendirmeleri ile yurt içinde ve yurt dışında bir çok konserde kanun sanatçısı olarak görev yapmıştır.

2007 yılında “Yeni Başlayanlar İçin Kânun Metodu” adlıyla yayınladığı metodu, konservatuvarda ders kitabı olarak okutulmaktadır.

E.Ü. D.T.M. Konservatuvarında, Türk Mûsikîsi Tarihi ve Çalgı Eğitimi (kanun) dersleri vermiştir.

Bir yanıt yazın