Sedat Oytun

Sedat Oytun

Ud sanatçısı Sedat Oytun, İsmail Oytun, Selahattin İnal, Çinuçen Tanrıkorur, Nevzat Sümer, Aka Gündüz Kutbay, Musa Kumral ve İzzet Altınbaş hocalarından faydalanmıştır. T.R.T. Repertuarında 2 sözlü ve 1 saz eseri bulunan Sedat Oytun, çeşitli sanatçılarla kurum içi ve kurum dışından CD’ler yapmıştır. Kaynak: trt.net.tr

Sedat Oytun kimdir
Sedat Oytun Uşşak Ud Taksimi
Sedat OYTUN - Hüzzam Taksim e.g