Ümit Tokcan

Türk halk müziği ses sanatçısı Ümit Tokcan, Batum’dan göçen Kafkas kökenli bir ailenin oğlu olarak Ordu’da dünyâya gelmiş, ilkokul ve ortaokul eğitimini Ordu’da, lise eğitimini İstanbul’da Haydarpaşa Lisesi’nde tamamlamiştir.

Orta öğrenim yıllarında Ordu Musiki Cemiyeti’nde ilk müzik çalışmalarına başlamış, lise yıllarında devam ettiği Türk Musikisi Cemiyeti’nde, Neriman Tüfekçi ve Nida Tüfekçi gibi sanatçıların öğrencisi olmuştur.

1966 yılında, T.R.T.’nin açmış olduğu “Türk halk müziği stajyer ses sanatçılığı” sınavını kazanmış, stajyerlik süresi içinde, Neriman Tüfekçi, Nida Tüfekçi, Tuncer İnan, Yücel Paşmakçı gibi usta sanatçılardan dersler almıştır.

1969 yılında Ankara’da, askere gitmiş, askerlik görevi süresince, Ankara radyosu’nda, Ordu, Tokat ve Giresun yörelerinden derlediği türkülerin yorumunda gösterdiği başarı ile, kısa sürede halk tarafından sevilerek tanınmaya başlamıştır.

Askerlik dönüşü T.R.T. İstanbul radyosu’nun kadrolu Türk halk müziği ses sanatçısı olmuş, 15 yıl süren sahne hayâtının ardından, 1987 yılında tekrar T.R.T.’ye kadrolu sanatçı olarak geri dönmüştür.

Türkiye’nin çeşitli yörelerinde ve yurt dışında bir çok ülkede konserler veren Ümit Tokcan, bilhassa geniş ses sahası, ses rengi ve kıvrak hançeresi ile seslendirdiği Orta Anadolu’nun “Bozlak” ve türkülerini ve ayrıca, Orta – Doğu Karadeniz bölgesi türkülerini ustaca yorumlaması ile kendini sanat camiasına kabul ettirmiştir.

22 adet kaset, 7 adet long play sahibi olan Ümit Tokcan, çeşitli yörelerden 60 kadar da türkü derleyerek, Türk halk müziği repertuarına kazandırmıştır. “Hekimoğlu derler benim aslıma“, “Oy bir sigara ver bana“, “Yayladan mı geliyon” ve “Sokak başı meyhane” gibi parçalar, derleyerek seslendirdiği türkülerden bazılarıdır.

Bir yanıt yazın