Türkülerimizin kaynak kişileri, derleyenleri ve notaya alanlarından, Âşık Nesîmi Çimen hakkında bilgiler ve sitemdeki ilgili olduğu türkülerimizin sayfaları.