Ağır düyek usûlü 8/4

Ağır düyek usûlü, sekiz zamanlıdır. İki Sofyan‘dan meydana gelir.

AĞIR DÜYEK USULÜ VELVELELİ KLASİK TÜRK MUIKİSİ USÜLLERİ

Bir yanıt yazın