Ağır sengin semaî usûlü 6/2

Ağır sengin semâî usûlü, yürük semâî ve sengin semâî usûllerinde; üç tane 2 zamanın veya iki tane 3 zamanın, bir başka deyişle, üç nîm sofyân veya iki semâînin birbirine eklenmesinden meydana gelmiştir (2+2+2=6 veya 3+3=6).

6/8’lik birinci, 6/4’lük ikinci, 6/2’lik üçüncü mertebeleri kullanılmıştır. 6/8’lik mertebeye Yürük Semâî, 6/4’lük mertebeye Sengîn semâî, 6/2’lik mertebeye de Ağır sengîn semâî demek doğru olur.

Levent Güzel, usûlün vuruluşunu gösteriyor:

Bendir Dersi 5-a: Yürük Semâî - Sengîn Semâî - Ağır Sengîn Semâî - Mürekkep Nîm Sofyân

Bir yanıt yazın