Devr-i hîndî usûlü 7/4

Devr-i hîndî usûlü 7 zamanlıdır. Bir 3 zamana bir 4 zamanın eklenmesinden veya başka bir deyişle bir Semâî ile bir Sofyân’dan yapılmıştır. (3 + 4 = 7). 7/8’lik ve 7/4’lük mertebeleri kullanılmıştır. Şarkılarda, İlâhilerde, saz semaîlerinin dördüncü hanelerinde, türkülerde, köçekçelerde kullanılmıştır. 1. darb kuvvetli, 2. darb yarı kuvvetli, 3. zayıf, 4. kuvvetli ve 5. zayıftır.

Devr-i hîndî usûlü 7/8

Turan Mamay, usûlün vuruluşunu gösteriyor:

Bir yanıt yazın