İkiz aksak usûlü 12/8

İkiz aksak usûlü 12 zamanlıdır. Bir 7 zaman ile bir 5 zamandan veya başka bir deyimle, bir Devr-i Hindi ile bir Türk Aksağı’ndan yapılmıştır. Bİr Semâi ile bir Aksak usûlünden meydana gelmiştir. 12/8’lik birinci mertebesi kullanılmıştır. Mertebesi ve yapısı dolayısiyle Yürük bir usûldür.

Bu bakımdan daha çok folklor müziğinde, türkülerde, oyun havalarında kullanılmıştır. Sanat mûsikisinde de aynı tarzda küçük formalarda işlenmiştir. 1. darb kuvvetli, 2. yarı kuvvetli, 3. zayıf , 4. kuvvetli, 5. zayıf, 6. kuvvetli, 7. zayıf ve 8. yarı kuvvetlidir.

Turan Mamay, usûlün vuruluşunu gösteriyor:

122 İkiz Aksak Usülü

Bir yanıt yazın

  • Post author:
  • Son değiştirilen gönderi:18 Mayıs 2024