Sakîl usûlü

Sakîl usûlü 48 zamanlıdır. Başta bir 4 zaman, sonra bir 6 zaman, yine bir 4 zaman, sonra üç tane 6 zaman ve nihayet dört tane 4 zamandan veya başka bir deyişle; başta bir Sofyân, sonra bir Yürük Semâi, yine bir Sofyân, sonra üç tane Yürük Semâi ve nihayet dört tane Sofyân’dan yapılmıştır. (4 + 6 + 4 + 6 + 6 + 6 + 4 + 4 + 4 + 4 = 48).

48/4’lük ikinici ve 48/2’lik mertebeleri kullanılmıştır. 48/4’lük ikinci mertebeye Sakil, 48/2’lik Ağır mertebeye de Ağır Sâkil adı verilir.

Sakîl usûlü; Peşrev, kâr, beste gibi büyük formalar da kullanılmıştır. Bu usûlle ölçülmüş bestelerde, zeminhane 1 usûl, miyanhâne 1 usûl olmak üzere, bütün bestenin tümü 2 usûldür. Her mısra da 1 usûl ile ölçülür.

Usûl eskiden daha sade vurulurdu. Sonraları bazı kısımlar velvelendirilmiştir.Bugün bu velveleli şekli kullanılmaktadır. Kaynak: eksd.org.tr

Turan Mamay, usûlün vuruluşunu gösteriyor:

211 Nim Sakil Usülü

Bir yanıt yazın