Şarkı devr-i revânı usûlü 13 zamanlıdır. Bir 3 zaman, iki 4 zaman ve bir 2 zamandan veya başka bir deyişle bir Semaî, iki Sofyân ve bir Nim Sofyân’dan yapılmıştır (3+4 + 4 + 2 = 13). Buna bir 7 zaman ve bir 6 zaman veya bir Devr-i Hindî ve bir Yürük Semâî diyebiliriz (7 + 6= 13).

13/8’lik birinci mertebesi ve 13/4’lük ikinci mertebesi kullanılmıştır. İsminden de anlaşılacağı gibi, en fazla şarkılarda kullanılmıştır.

Bu usûlün üç değişik vuruluş şekli vardır

Şarkı devr-i revânı usûlü - 1

Şarkı devr-i revânı usûlü - 2
Şarkı devr-i revânı usûlü - 3

Şarkı devr-i revânı usûlü - 4

Turan Mamay, usûlün vuruluşunu gösteriyor:

124 Şarkı Devri Revanı Usülü

Bir yanıt yazın