Bendir çalgısı

Bendir, klasik Türk müziğinde kullanılan başlıca vurmalı ritim çalgılarından biridir. Zilsiz büyük def, nakkare ve kudümle birlikte kullanılır.

Bendir, Klasik Türk müziğinde ve özellikle Mevlevi Türk Tasavvuf Musikisinde, daire veya def adıyla bilinen vurmalı çalgının Mağrip ülkelerine (özellikle Fas ve Cezayir’e) özgü biçimidir.

Mağrip Arapçasından alınan bendir adı, Türkiye’de 1980’lerden sonra yaygın olarak kullanılmaya başlamıştır. Bendir’in Türkiye’de son dönemlerde kullanım alanı yaygınlaşmaya başlamış olup, Türk Tasavvuf Müziğinin yanında, Türk halk müziği’nde de kullanılan ritim aleti olmuştur.

Standart çapı 52 cm’dir. Ses kalitesi, bendirin kasnağına ve maddesine göre değişir. Plastikten veya deriden yapılır. Deriden yapılan bendirlerde, kasnaklardaki vidaları sıktıkça ses tonu değişir. Aynı zamanda çakmak veya kibrit yardımıyla deri 2 dakika kadar ısıtıldığı zaman, daha kaliteli ses elde edilir. Kaynak: tr.wikipedia.org

Def û deng - Tarık Aslan, Burcu Yankın, Fırat Alkış 2013

Bir yanıt yazın