Kudüm çalgısı

Yarım küre biçiminde bir çift küçük davuldan oluşan ve din müziğinin önemli çalgılarından kudüm, din dışı ve mehter müziğinde “nakkare” adıyla anılıyordu. Tanbur, kemençe ve kanun gibi çalgılarla zenginleştirilmeden önce Mevlevî müziğinin dört temel çalgısından biri (diğerleri ney, rebap ve halile) olan kudüm’ün, çapları yaklâşık 28 – 30 cm civarındaki davulları, dövme bakırdan yapılmış olup, biri büyük diğeri küçük iki tasa benzer.

Yüksekliği ise yaklâşık 16 cm. olan taslar, dibe doğru daralırlar. Büyüğünün ağzına iki, küçüğünün ağzına bir milim kalınlığında deri gerilir. Tiz ses veren davul (tek) sola, öbürü (düm) sağa konur.

Daha ince bir derinin gerildiği (tek), boyut olarak da (düm) den biraz küçüktür. Devrilip sallanmalarını önlemek için, simit denen, içi pamuk doldurulmuş bir çift meşin halka üstüne oturtulan davullar, “zahme” denilen bir çift ahşap çubukla çalınır.

Kudüm’ün bakır gövdesi, metalik tınıyı gidermek amacıyla çoğunlukla dıştan meşinle kaplanır.
Kaynak: mevlana.gov.tr

ACEMAŞİRAN MEVLEVİ AYİNİ 1.SELAM - NEY VE KUDÜM -

Bir yanıt yazın