Nevzat Atlığ

Prof. Dr. Nevzat Atlığ, Edirneli bir aileden olan babası Albay Nazmi Atlığ‘ın görevli bulunduğu Denizli’nin Sarayköy ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimlerini Ankara, Edirne ve Antakya’da tamamladı. 1943 yılında girdiği İstanbul Tıp Fakültesi’nden 1949 yılında mezun oldu. Keman çalan babasının tertiplediği toplantılarda ilk müzik zevkini ve bilgilerini aldı. On beş yaşlarında keman öğrendi. Ankara Radyosu’nun yayınlarından büyük istifadeler sağladı.

Yüksek öğrenimi sırasında, Ercüment Berker‘in yönetimindeki Üniversite Korosu’nda keman çaldı ve İbnülemin M. Kemâl İnal, Ekrem Karadeniz ve H. Sühâ Gezgin’in evlerinde yapılan meşklere katıldı. 1948 yılında Üniversite Korosu’na şef oldu ve on yıl aralıksız yönettiği bu koroyla, İstanbul, Ankara ve Kıbrıs’ta birçok konser verdi, radyo yayınlarına katıldı.

Askerlik görevinin ardından 1952 yılında İstanbul Belediye Konservatuvarı öğretmenliğine, 1953 yılında Konservatuvar İcra Heyeti şefliğine ve İstanbul Radyosu yöneticiliğine atandı. Aynı yıllarda Üniversite Korosu’nun yanısıra İstanbul Radyosu’nda Küçük Koro’yu yönetti.

1954 yılında, İcra Heyeti’ndeki görevinden istifa etti. 1955 yılında Mesud Cemil‘in Bağdad Konservatuvarı’na gidişiyle İstanbul Radyosu müdürlüğüne getirildi. 1958 yılının Mart ayında Radyo müdürlüğünden ayrıldı ve Belediye Konservatuvarı’ndaki görevine dönerek solfej ve nazariyat öğretmenliği, sanat kurulu üyeliği ve başkanlığı gibi görevler üstlendi.

1963 yılında Mesud Cemil’in vefatının ardından devraldığı Klâsik Koro’yu 1976 yılına kadar yönetti. 1972 yılında T.R.T. Yönetim Kurulu’na seçildi. 1975 yılı öncesinde Yılmaz Öztuna ile Milli Eğitim Bakanlığı Türk Musikisi Araştırma ve Değerlendirme Komisyonu’nu kurarak Türk Musikisi kalsiklerinin notalarıyla Sadeddin Arel‘in Türk Musikisi Kimindir? adlı eserini yayınladı ve Devlet Klasik Türk Müziği Korosu’nun kuruluş temellerini oluşturdu.

Bir süre vekâleten başkanlık yaptığı İ.T.Ü. Devlet Konservatuvarı’nın yeniden yapılanmasını sağladı. Kültür Bakanlığı ve YÖK’ün ortak kararıyla 1985 yılında profesör, 1987 yılında Devlet Sanatçısı unvanlarını; 1998 yılında ise Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü’nü kazandı. 1995 yılından itibaren İ.T.Ü. Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı’ndaki öğretim üyeliğiyle Devlet Korosu’ndaki şeflik görevini birlikte yürüttü.

Yurtiçinde ve yurtdışında çok sayıda konser, TV ve radyo programları, plak, kaset ve CD çalışmalarından başka elli kadar nota fasikülünün yayınını gerçekleştirdi. İstanbul Devlet Korosu’ndan emekliye ayrıldığı 1999 yılında, Türk Kültürüne Hizmet Vakfı tarafından 50. Sanat Yılında, Prof. Dr. Nevzat Atlığ; 2004’te, Nevzat Atlığ – Musikimizle Övünmemiz İçin isimli adına yazılan kitaplar yayınlandı.

Halen, İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı’nda öğretim üyesi olarak görevini sürdüren Nevzat Atlığ, Vedia Atlığ (Kasaymirza) ile olan evli olup, Bülent Atlığ (d. 1952) Nihan (Atlığ) Simpson (d. 1960) isimli iki evlât ve dört torun sahibidir. Kaynak: turkmusikisivakfi.org

1980 TRT Nevzat ATLIĞ Belgeseli

Bir yanıt yazın