Mahfel sürmesi formu nedir?

Istilâh (terim) manası, “Câmilerde, namazdan sonra, müezzin mahfelinde bulunan bir veya birkaç müezzin tarafından kısım kısım ve bazen nöbetleşe olarak, cemaâtin salât ü Selâm getirmesine, tesbîh çekmesine ve dua etmesine zemin hazırlamak için, irticalen ve değişik makamlardan ve usûlsüz olarak okunan dinî mûsikî eserleridir.”

Dua, Âyete’l-kürsî, Tesbîhler, İlâhî ve Dua olmak üzere beş bölümden oluşur.

Mahfel Sürmesi aslında bir Tesbîh olup, aralarında önemli bir fark bulunmamaktadır.

Mahfel Sürmesi’ni Abdülganî Gülşenî (ö. l730)’nin icat ettiği söylenmekte ve bu eserin notası elimizde bulunmaktadır. Dr. Yavuz DemirtaşKaynak: ktp.isam.org.tr

Bir yanıt yazın