Salât formu nedir?

Câmi mûsikîsi formlarından biri olan Salât, kelime olarak, “Dua ve namaz” anlamına gelir.

Istilâh (terim) manası ise, “Peygamberimize, Allah Teâlâ’dan rahmet ve Selâm duasını içeren dinî eserler” anlamına gelmektedir.

Ezgileri muhtelif makamlardan yapılmış ve (Salât-ı Ümmiyye hariç) Durak Evferi usûlüyle ölçülmüşlerdir.

Hareketleri ağırcadır. Na’t ve Durak’tan farkı, sadece Peygamberimize Sâlat ve Selâmı açıklamış olmalarıdır.

Sabah Sâlatı, Cuma Sâlatı, Bayram Sâlatı, Cenaze Sâlatı ve Sâlat-ı Ümmiyye gibi çeşitleri vardır.

Daha başka Sâlatlar yapılmışsa da kaybolmuştur. Dr. Yavuz DemirtaşKaynak: ktp.isam.org.tr

Bir yanıt yazın