Tasvir formu nedir?

Bir olayı, tabiattaki herhangi bir hâdiseyi veya bir duyguyu müzik diliyle anlatan saz eserlerine “Tasvir” adı verilir.

Çok geniş kapsamlı olmasına rağmen, çok az yazılan tasvir türü eserlerin usûlü, ritmi bestekârın arzusuna kalmıştır.

Peşrev ve saz semaileri gibi belirli haneleri yoktur.

Konunun durumuna göre birden fazla haneleri bulunabilir.

Bir yanıt yazın