Ab ü tâb ile bu şeb hâneme cânân geliyor

Bestesi Sultan 3. Selim‘e, güftesi Bağdatlı Esâd Efendi’ye ait olan, sûz-i dilârâ makâmı, yürük semâî usûlündeki yürük semâî.

Sözleri

(Ah) Ab ü tâb ile bu şeb hâneme cânân geliyor (Vay)
Havlet-i ülfete bir şem-i şebistân geliyor (Vay)
Perçem-i zîver-i dûş u nigehi âfet-i hûş (Vay)
Dil-i sevdâzedeye silsile cünbân geliyor (Vay)

Ah el’aman ey yüzü mâhım
Söyle nedir benim günâhım
Erişmiştir göklere âhım (Tekrar)
Feryâd ederim, şekvâ ederim (Tekrar)
Senden bâlâya
Amman amman amman amman
Ah geliyor vay

Türkçe karşılığı
Sevgili, bütün tazeliğiyle ve güzelliğiyle yanıma geliyor.
Gizli buluşma yerimize bir vuslat güneşi doğuyor.
Omuzlarını süsleyen saçları, aklı ve şuuru dağıtan bakışlarıyla, sevdâdan yaralı gönlüme art arda sarsıntılar geliyor.

Video yorumları

Merâl Uğurlu

Meral Uğurlu - Ab ü tâb ile bu şeb hâneme cânân geliyor

Bekir Sıdkı Sezgin

Bekir Sıdkı Sezgin-Âb-ü tâb ile bu şeb hâneme cânân geliyor

Notası

Ab ü tâb ile bu şeb hâneme cânân geliyor notası - 1
Ab ü tâb ile bu şeb hâneme cânân geliyor notası - 2

Ab ü tâb ile bu şeb hâneme cânân geliyor notası - 3
Ab ü tâb ile bu şeb hâneme cânân geliyor notası - 4

Yorumunuz