Murat Demirhan

Eserin künyesi

Bestecisi: Murat Demirhan
Güfte şairi: Fevzi Şahingöz
Makâmı: Hicâz makâmı
Usûlü: Semâî usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Acele edip de, bırakıp gitme
Daha, düşünmeye, zamanımız var
Yıllarca birlikte, ömrümüz geçti
Biraz düşünmeye, zamanımız var

Bir çok, emelimiz, var iken, serde
O, eski neş’eler, şimdi, nerede?
Güneşin, denize, battığı yerde
Beraber gezmeye, yeminimiz var

Yüzüme, bakıp da, çatma, kaşını
Duymazsın, kalbimin, haykırışını
Sil artık, ağlama, gözün yaşını
Daha, yazılacak, hikâyemiz var

Video yorumları

Murat Demirhan

MURAT DEMİRHAN Acele edip de bırakıp gitme

Notası

Acele edip de, bırakıp gitme notası

Bir yanıt yazın