Hacı Ârif Bey

Eserin künyesi

Bestecisi: Hacı Ârif Bey
Makâmı: Hicazkâr makâmı
Usûlü: Aksak usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Açıl ey gonce-i sad-berg yaraşır
Sana gülzârda gezinmek yaraşır
Taktığın gül rûyine pek yaraşır
Gül ki gül rûyine gülmek yaraşır

Video yorumları

Bekir Sıdkı Sezgin

Bekir Sıdkı Sezgin-Açıl ey gonce-i sâd berg yaraşır

Sâbite Tur Gülerman

Sabite Tur Gülerman - Açıl ey gonce-i sad-berg yaraşır

Çiğdem Yarkın

Çiğdem Yarkın ~ Açıl ey gonce-i sad-berg yaraşır

Notası

Açıl ey gonce-i sad-berg yaraşır notası

Bir yanıt yazın