Yesâri Âsım Arsoy

Eserin künyesi

Bestecisi: Yesâri Âsım Arsoy
Güfte şairi: Fitnat Sağlık
Makâmı: Hicâz makâmı
Usûlü: Curcuna usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Açmazsan eğer kâlbime sen yâre-i hicrân
Yıllar çekemez aşkıma bir perde-i nisyan
Hep bûy-i vefa koklar iken bûselerinden
Yıllar çekemez aşkıma bir perde-i nisyan

Video yorumları

Bekir Sıdkı Sezgin

Bekir Sıtkı SEZGİN-Açmazsan Eğer Kalbime Sen Yâre-i Hicran (HİCÂZ)R.G.

Muazzez Abacı

Muazzez Abacı - Açmazsan eğer kalbime sen yâre-i hicran

Mustafa Sağyaşar

Mustafa Sağyaşar - Açmazsan eğer kalbime sen yâre-i hicran

Elif Güreşçi

Elif Güreşçi ~ Açmazsan eğer kalbime sen yâre-i hicran

Afife Ediboğlu

Afife Ediboğlu - Açmazsan eğer kalbime sen yâre-i hicran

Notası

Açmazsan eğer kâlbime sen yâre-i hicrân notası

Bir yanıt yazın