Açmazsan eğer kalbime sen yâre-i hicrân

Bestesi Yesâri Âsım Arsoy‘a, güftesi Fitnat Sağlık’a ait olan, hicâz makâmı, curcuna usûlündeki şarkı.

Sözleri

Açmazsan eğer kalbime sen yâre-i hicrân
Yıllar çekemez aşkıma bir perde-i nisyan
Hep bûy-i vefa koklar iken bûselerinden
Yıllar çekemez aşkıma bir perde-i nisyan

Video yorumları

Bekir Sıdkı Sezgin

Bekir Sıtkı SEZGİN-Açmazsan Eğer Kalbime Sen Yâre-i Hicran (HİCÂZ)R.G.

Muazzez Abacı

Muazzez Abacı - Açmazsan eğer kalbime sen yâre-i hicran

Mustafa Sağyaşar

Mustafa Sağyaşar - Açmazsan eğer kalbime sen yâre-i hicran

Elif Güreşçi

Elif Güreşçi ~ Açmazsan eğer kalbime sen yâre-i hicran

Afife Ediboğlu

Afife Ediboğlu - Açmazsan eğer kalbime sen yâre-i hicran

Notası

Açmazsan eğer kalbime sen yâre-i hicrân notası

Yorumunuz