Enderunî Ali Bey

Eserin künyesi

Bestecisi: Enderunî Ali Bey
Makâmı: Uşşak makâmı
Usûlü: Yürük semâî usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Affeyle günâhım, n’olur, ey şûh-i pesendim
Kıydım, senin aşkınla, ben kendime, kendim
Ağyâre, vefâ bendene, bu cevri, beğendim
Sevmek seni, suç idi, fakat, sevdim efendim

Video yorumları

Filiz Şatıroğlu (Ney: Ahmed Şâhin)

Filiz ŞATIROĞLU-Affeyle Günahım N'olur Ey Şûh Pesendim (Ney Ahmet Şahin)(UŞŞAK)R.G.

Türk sant müziği korosu

Affeyle Günahım Ne Olur Ey Suh-i Pesendim

Notası

Affeyle günâhım, n'olur, ey şûh-i pesendim notası

Bir yanıt yazın