Affeyle günahım n’olur ey şûh-i pesendim

Bestesi Enderunî Ali Bey‘e ait olan, uşşak makâmı, yürük semâî usûlündeki şarkı.

Sözleri

Affeyle günahım n’olur ey şûh-i pesendim
Kıydım senin aşkınla ben kendime kendim
Ağyâre vefabendene bu cevri beğendim
Sevmek seni suç idi fakat sevdim efendim

Video yorumları

Filiz Şatıroğlu (Ney: Ahmed Şâhin)

Filiz ŞATIROĞLU-Affeyle Günahım N'olur Ey Şûh Pesendim (Ney Ahmet Şahin)(UŞŞAK)R.G.

Türk sant müziği korosu

Affeyle Günahım Ne Olur Ey Suh-i Pesendim

Notası

Affeyle günahım n'olur ey şûh-i pesendim notası

Yorumunuz