Ahmed Şâhin

Ney ve ses sanatçısı Ahmed Şâhin, mûsikî çalışmalarına İmam – Hatip lisesinde meslek dersleri ve mûsikî hocası merhûm Zekâî Kaplan ile başlayıp, Konya Büyükşehir Belediyesi Klâsik Türk Mûsikîsi Topluluğunda sürdürmüştür.

Topluluğun sanat yönetmeni, Neyzen M. Sadreddin Özçimi ile ney çalışmalarına başlamış, 1983 yılında İ.T.Ü. Türk Mûsikîsi Devlet Konservatuarının Temel Bilimler Bölümüne girerek, burada Neyzen Niyâzî Sayın‘ın talebesi olmuştur.

Nazariyatta Yavuz Özüstün, icrada Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca ve Merhum Bekir Sıdkı Sezgin’den feyz almıştır. Dînî Musikî alanında bâzı kaset ve CD çalışmaları ile Kur’an-ı Kerîm ve beş vaktin değişik makamlarda icra edildiği ezan (müezzinlik, tesbîh duaları, teravîh tertîbi ) kasetleri bulunmaktadır.

Ahmed Şâhin, yurt içinde ve yurt dışında; Hollanda, Almanya, Fransa, Belçika, İsveç, Bosna-Hersek, İspanya, Kudüs,Malezya, Güney Kore, Avustralya ve Japonya’da, Mevlevî Mûsikîsi ve Dînî Türk Mûsikîsi alanında çeşitli topluluklarla verilen konserlere iştirâk etmiştir. Kaynak: trt.net.tr

Hak Bir Gönül Verdi Bana - Ahmed Şahin ve Necip Karakaya - Muhabbet Nağme - TRT Avaz

Bir yanıt yazın