Ağlama ey âşık-ı mihnetzede gel yanıma

Bestesi Hacı Fâik Bey‘e, güftesi Râsih Bey’e ait olan, hüseynî makâmı, sengin semâî usûlündeki şarkı.

Sözleri

Ağlama ey âşık-ı mihnetzede gel yanıma
Dökme gözyaşını bakıp dîde-i giryânıma
Mübtelâmı cevre lâyık görmeyim ben şânıma
Yakmayım uşşâkı tövbe âteş-i sûzânıma

Türkçe karşılığı:
Ey dertlerden mahvolmuş âşık!
Ağlama, gel yanıma.
Ağlayan gözlerime bakıp sen de gözyaşı dökme.
Tutkunuma eziyet etmeyi şanıma layık görmem.
Âşıkları, aşkımın kavurucu ateşiyle yakmayı, tövbe, istemem.

Video yorumları

Bekir Sıdkı Sezgin

Bekir Sıdkı Sezgin-Ağlama ey aşık-ı mihnetzede gel yanıma

Alp Arslan

ALP ARSLAN Ağlama ey âşık-ı mihnetzede gel yanıma

Notası

Ağlama ey âşık-ı mihnet-zede gel yanıma notası - 1
Ağlama ey âşık-ı mihnet-zede gel yanıma notası - 2

Yorumunuz