Hacı Fâik Bey

Eserin künyesi

Bestecisi: Hacı Fâik Bey
Güfte şairi: Râsih Bey
Makâmı: Hüseynî makâmı
Usûlü: Sengin semâî usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Ağlama ey âşık-ı mihnetzede gel yanıma
Dökme gözyaşını bakıp dîde-i giryânıma
Mübtelâmı cevre lâyık görmeyim ben şânıma
Yakmayım uşşâkı tövbe âteş-i sûzânıma

Türkçe karşılığı

Ey dertlerden mahvolmuş âşık!
Ağlama, gel yanıma.
Ağlayan gözlerime bakıp sen de gözyaşı dökme.
Tutkunuma eziyet etmeyi şanıma layık görmem.
Âşıkları, aşkımın kavurucu ateşiyle yakmayı, tövbe, istemem.

Video yorumları

Bekir Sıdkı Sezgin

Bekir Sıdkı Sezgin-Ağlama ey aşık-ı mihnetzede gel yanıma

Alp Arslan

ALP ARSLAN Ağlama ey âşık-ı mihnetzede gel yanıma

Notası

Ağlama ey âşık-ı mihnet-zede gel yanıma notası - 1
Ağlama ey âşık-ı mihnet-zede gel yanıma notası - 2

Bir yanıt yazın