Ağlar gezerim sâhili sanki benimlesin

Bestesi Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca‘ya, güftesi Selim Aru‘ya ait olan, hicâz makâmı, düyek usûlündeki şarkı.

Sözleri

Ağlar gezerim sâhili sanki benimlesin
Ayda yüzün geceyi öpen sularda sesin
Bilmek istemem şimdi nerede nasıl kiminlesin
Dünyâ gözümde değil çünkü sen gönlümdesin

Video yorumları

Mediha Demirkıran

Mediha Demirkıran - Ağlar gezerim sahili sanki benimlesin

Melihat Gülses

Melihat Gülses -Ağlar Gezerim Sahili Sanki Benimlesin

Ahmet Özhan

Ağlar Gezerim Sahili

Notası

Ağlar gezerim sâhili sanki benimlesin notası - 1
Ağlar gezerim sâhili sanki benimlesin notası - 2

Yorumunuz