Hacı Ârif Bey

Eserin künyesi

Bestecisi: Hacı Ârif Bey
Güfte şairi: Fuzûlî
Makâmı: Hicâz makâmı
Usûlü: Aksak semâî usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Âh eylediğim, serv-i hırâmânın, içindir
Kan ağladığım, nergîs-i mestânın, içindir
Serkeştliğim, kâkül-i müşgînin, içindir
Âşüfteliğim, zülf-i perîşânın, içindir

Türkçe karşılığı

Senin salınan servi boyun için ah ediyorum.
Kan ağlamam da senin gülümseyen gonca dudakların içindir.
Başımın dönmesi misk kokulu kaküllerin yüzünden, halimin perişanlığı da senin dağınık saçların sebebiyledir.

Video yorumları

Özdal Orhon

Özdal ORHON-Ah Eylediğim Gonce-i Handânın İçindir (HİCAZ HÜMAYUN)R.G.

Ahat Uruk

AHAD URUK Ah eylediğim serv-i hıramanım içindir

Orhan Saygıcı

Orhan SAYGICI-Ah Eylediğim Serv-i Hıramânın İçindir (PEŞREVLİ) (HİSAR BÛSELİK)R.G.

Notası

Âh eylediğim, serv-i hırâmânın, içindir notası - 1
Âh eylediğim, serv-i hırâmânın, içindir notası - 2

Bir yanıt yazın