Âh eylediğim serv-i hırâmânın içindir

Bestesi Hacı Ârif Bey‘e, güftesi Fuzûlî‘ye ait olan, hicâz makâmı, aksak semâî usûlündeki şarkı.

Sözleri

Âh eylediğim serv-i hırâmânın içindir
Kan ağladığım nergîs-i mestânın içindir
Serkeştliğim kâkül-i müşgînin içindir
Âşüfteliğim zülf-i perîşânın içindir

Türkçe karşılığı
Senin salınan servi boyun için ah ediyorum.
Kan ağlamam da senin gülümseyen gonca dudakların içindir.
Başımın dönmesi misk kokulu kaküllerin yüzünden, halimin perişanlığı da senin dağınık saçların sebebiyledir.

Video yorumları

Özdal Orhon

Özdal ORHON-Ah Eylediğim Gonce-i Handânın İçindir (HİCAZ HÜMAYUN)R.G.

Ahat Uruk

AHAD URUK Ah eylediğim serv-i hıramanım içindir

Orhan Saygıcı

Orhan SAYGICI-Ah Eylediğim Serv-i Hıramânın İçindir (PEŞREVLİ) (HİSAR BÛSELİK)R.G.

Notası

Âh eylediğim serv-i hırâmânın içindir notası - 1
Âh eylediğim serv-i hırâmânın içindir notası - 2

Yorumunuz