Münir Nurettin Selçuk

Eserin künyesi

Bestecisi: Münir Nurettin Şelçuk
Güfte şairi: Yahyâ Kemâl Beyatlı
Makâmı: Uşşak makâmı
Usûlü: Serbest
Formu: Gazel formu

Sözleri

Âheste çek, kürekleri, mehtâb, uyanmasın
Bir âlem-i hayâle, dalan âb, uyanmasın

Âğuş-ı nev-bahârda, hâbîdedir cihân
Sürsün, sabâh-ı haşre, kadar hâb, uyanmasın

Dursun bu, mûsikî-i semâvî içinde, sâz
Leyl-i tarâbda, bir dahî mızrâb, uyanmasın

Ey gül, sükûta varmayı, emreyle, bülbüle
Gülşende, mest ü zevk, olan ahbâb, uyanmasın

Değmez Kemâl, uyanmaya, ikmâl-i ömr, için
Varsın, bu uykudan, dil-i bîtâb, uyanmasın

Türkçesi:
Kürekleri ağır ağır çek, mehtap uyanmasın.
Bir hayal âlemine dalan su uyanmasın.
Dünyânın, ilkbaharın kucağında daldığı uyku, mahşer sabahına kadar sürsün; uyku bile uyanmasın.
Saz, bu göklere ait musikinin içinde dursun; sevinç gecesinde coşan mızrap dahi uyanmasın.
Ey gül, bülbüle emret ki sessizliğe bürünsün; gül bahçesinde zevkten sarhoş olan dostlar uyanmasın.
Kemâl, ömrün kalanını tamamlamak üzere uyanmaya değmez; dermansız kalan gönül, varsın bu uykudan uyanmasın.

Video yorumları

Münir Nurettin Selçuk

Not: SELİM SELÇUK tarafından gerçekleştirilen telif hakkı talebi nedeniyle, eserin youtube.com’da uygun gördüğüm video yorumu kalmamış… 🙁

Notası

Âheste çek, kürekleri, mehtâb, uyanmasın notası - 1
Âheste çek, kürekleri, mehtâb, uyanmasın notası - 2

Âheste çek, kürekleri, mehtâb, uyanmasın notası - 3
Âheste çek, kürekleri, mehtâb, uyanmasın notası - 4

Bir yanıt yazın