Münir Nurettin Selçuk

Eserin künyesi

Bestecisi: Münir Nurettin Şelçuk
Güfte şairi: Yahyâ Kemâl Beyatlı
Makâmı: Uşşak makâmı
Usûlü: Serbest
Formu: Gazel formu

Sözleri

Âheste çek kürekleri mehtâb uyanmasın
Bir âlem-i hayâle dalan âb uyanmasın

Âğuş-ı nev-bahârda hâbîdedir cihân
Sürsün sabâh-ı haşre kadar hâb uyanmasın

Dursun bu mûsikî-i semâvî içinde sâz
Leyl-i tarâbda bir dahî mızrâb uyanmasın

Ey gül sükûta varmayı emreyle bülbüle
Gülşende mest ü zevk olan ahbâb uyanmasın

Değmez Kemâl uyanmaya ikmâl-i ömr için
Varsın bu uykudan dil-i bîtâb uyanmasın

Türkçesi:
Kürekleri ağır ağır çek, mehtap uyanmasın.
Bir hayal âlemine dalan su uyanmasın.
Dünyânın, ilkbaharın kucağında daldığı uyku, mahşer sabahına kadar sürsün; uyku bile uyanmasın.
Saz, bu göklere ait musikinin içinde dursun; sevinç gecesinde coşan mızrap dahi uyanmasın.
Ey gül, bülbüle emret ki sessizliğe bürünsün; gül bahçesinde zevkten sarhoş olan dostlar uyanmasın.
Kemâl, ömrün kalanını tamamlamak üzere uyanmaya değmez; dermansız kalan gönül, varsın bu uykudan uyanmasın.

Video yorumları

Münir Nurettin Selçuk

Not: SELİM SELÇUK tarafından gerçekleştirilen telif hakkı talebi nedeniyle, eserin youtube.com’da uygun gördüğüm video yorumu kalmamış… 🙁

Notası

Âheste çek kürekleri mehtâb uyanmasın notası - 1
Âheste çek kürekleri mehtâb uyanmasın notası - 2

Âheste çek kürekleri mehtâb uyanmasın notası - 3
Âheste çek kürekleri mehtâb uyanmasın notası - 4

Bir yanıt yazın