Gazel formu nedir?

Gazel, saz musikisindeki “taksim“in, insan sesi ve sözüyle yapılanıdır.

Serbest okunur ve usulsüzdür. Söyleyenin o anki esinlenmesine bağlıdır.

Güfteden ayrı olarak araya çeşitli ünlemler de eklenebilir.

Başlı başına olabileceği gibi, şarkıların meyanından sonra, ya da meyanın uygun bir yerinde de bulunabilir.

Bir yanıt yazın