Ahteri düşkün garîb-i âşık-ı âvâreyim

Bestesi Hacı Ârif Bey‘e, güftesi Mehmet Sâdi Bey‘e ait olan, nihâvend makâmı, ağır aksak usûlündeki şarkı.

Sözleri

Ahteri düşkün garîb-i âşık-ı âvâreyim
Gün gibi deryây-ı aşkında gezer bîçâreyim
Sana kul oldum, kapında gayri kime varayım
Şivekârım sen dururken ben kime yalvarayım

Bir perî-suret güzelsin serv-i hoş –reftârsın
Mah-rûlarda nazîrin yok misilsiz yârsın
Âşıkın hâline rahm eyleyici dildârsın
Şivekârım, sen dururken ben kime yalvarayım

Ahter: Yıldız
Şivekar: İşveli
Perî-suret: Güzel yüzlü, peri gibi
Serv-i hoş: Uzun boylu, salınarak yürüyen sevgili
Reftar: Edalı yürüyüş
Mah-ru: Ay yüzlü güzel
Dildar: Sevgili

Türkçe karşılığı
Talihsiz, başıboş ve garip bir âşığım
O kadar açık ki, sevgilinin aşk denizinde yüzen bir çaresizim
Ey sevgili, kapında kulun oldum, başka nereye gideyim?
Sen dururken ben başka kime yalvarayım?

Video yorumları

Özdal Orhon

Özdal Orhon - Ahteri düşkün garîb ü âşık-ı âvâreyim

Doç. Dr. Adnan Çoban

Ahteri düşkün garîb ü âşık-ı âvâreyim - Adnan Çoban

Çiğdem Yarkın

Çiğdem Yarkın ~ Ahteri düşkün garîb-i âşık-ı âvâreyim

Notası

Ahteri düşkün garîb ü âşık-ı âvâreyim notası - 1
Ahteri düşkün garîb ü âşık-ı âvâreyim notası - 2

Yorumunuz