Hacı Ârif Bey

Eserin künyesi

Bestecisi: Hacı Ârif Bey
Güfte şairi: Mehmet Sâdi Bey
Makâmı: Nihâvend makâmı
Usûlü: Ağır aksak usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Ahteri düşkün, garîb-i âşık-ı âvâreyim
Gün gibi deryây-ı aşkında gezer, bîçâreyim
Sana kul oldum kapında, gayri kime varayım
Şivekârım, sen dururken, ben kime yalvarayım

Bir perî-suret güzelsin, serv-i hoş –reftârsın
Mah-rûlarda nazîrin yok, misilsiz yârsın
Âşıkın hâline, rahm eyleyici dildârsın
Şivekârım, sen dururken, ben kime yalvarayım

Ahter: Yıldız
Şivekar: İşveli
Perî-suret: Güzel yüzlü, peri gibi
Serv-i hoş: Uzun boylu, salınarak yürüyen sevgili
Reftar: Edalı yürüyüş
Mah-ru: Ay yüzlü güzel
Dildar: Sevgili

Türkçe karşılığı

Talihsiz, başıboş ve garip bir âşığım
O kadar açık ki, sevgilinin aşk denizinde yüzen bir çaresizim
Ey sevgili, kapında kulun oldum, başka nereye gideyim?
Sen dururken, ben başka kime yalvarayım?

Video yorumları

Özdal Orhon

Özdal Orhon - Ahteri düşkün garîb ü âşık-ı âvâreyim

Doç. Dr. Adnan Çoban

Ahteri düşkün garîb ü âşık-ı âvâreyim - Adnan Çoban

Çiğdem Yarkın

Çiğdem Yarkın ~ Ahteri düşkün garîb-i âşık-ı âvâreyim

Notası

Ahteri düşkün, garîb ü âşık-ı âvâreyim notası - 1
Ahteri düşkün, garîb ü âşık-ı âvâreyim notası - 2

Bir yanıt yazın