Akşam koya inmekte bulutlar yedi renk

Bestesi Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca‘ya, güftesi Dr. Ali Rıdvan Ünal’a ait olan, şevk-efzâ makâmı, aksak usûlündeki şarkı.

Sözleri

Akşam koya inmekte bulutlar yedi renk
Rüzgâr dere bülbül ve ilâhi âhenk
Kaçsam bile senden ve güzel her şeyden
Gönlümdeki türben aşkınla eder cenk

Video yorumları

Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca

Alâeddin YAVAŞÇA-Akşam Koya İnmekte Bulutlar Yedi Renk (ŞEVK EFZÂ)R.G.

Mustafa Doğan Dikmen

Doğan DİKMEN-Akşam Koya İnmekte Bulutlar Yedi Renk (ŞEVK EFZÂ)R.G.

Notası

Akşam koya inmekte bulutlar yedi renk notası - 1
Akşam koya inmekte bulutlar yedi renk notası - 2

Yorumunuz