Mustafa Doğan Dikmen

Ses sanatçısı ve koro şefi Mustafa Doğan Dikmen, 1957 yılında Ankara’da dünyâya gelmiş, ilk,orta ve lise tahsilini Ankara’da tamamlamıştır.

1974 – 1977 yılları arasında Ankara Radyosu ses ve saz sanatçılarından, Yüksel Bozbay ve Ekrem Vural’dan meşk almış, bu tarihlerde Ankara Radyosu’nda istisna akdi ile “kudümzen” olarak çalışmıştır.

1978 – 1983 yılları arasında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Mûsıkîsi Devlet Konservatuvarı Temel Bilimler Bölümü’nde Lisans, 1994 yılında da İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Yüksek Lisans eğitimini tamamlamıştır.

Bu sırada, Belkıs Aran’dan şan; Tülûn Korman, İnci Çayırlı, Bekir Sıdkı Sezgin, Alâeddin Yavaşca ve Kâni Karaca‘dan repertuar, Niyâzi Sayın‘dan ney eğitimi almıştır.

1981 yılında T.R.T.’nin sınavına katılmış ve T.R.T. İstanbul Radyosu’nda 1982 yılından itibaren “Ses San’âtkârı” olarak görev yapmaya başlamıştır.

1985 yılında İ.T.Ü. Türk Mûsıkîsi Devlet Konservatuvarı’nda öğretim görevlisi olarak göreve başlamış, Adapazarı ve İzmit Belediye Konservatuvarları’nda da 4 dönem, Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Müzik Toplulukları Programı’nda Fasıl Şarkıcılığı Dalı’nda 8 dönem öğretim görevlisi olarak ders vermiştir.

2005 – 2010 yılları arasında “İstanbul Büyükşehir Belediyesi, CRR Türk Müziği Topluluğu’nda “Kurucu Şef” olarak Müzik Direktörlüğü yapmıştır. Bundan başka, 4 dönem Almanya’da Stuttgart DTG (Aheng) Türk Müziği Topluluğu, 1 dönem Mannheim Müzik Akademisi (Oriental Music Academie) ve KUDEM ile 3 dönem İstanbul’da, BASAD Bakırköy Türk Müziği Topluluklarının şefliğini yapmıştır.

Mustafa Doğan Dikmen, yurt içi ve Yurt dışında çok sayıda konserler vermiş ve Uluslar arası Festivalde Türk Müziğini temsîlen etkinliklerde bulunmuştur. 27 albümde ses ve saz (kudüm, ney) icrâları ile katkısı bulunan Mustafa Doğan Dikmen, 1995 yılında (Hak şerleri hayr eyler) yönetmenliğini de yaptığı bir tekke müziği kaseti çıkarmış, bu albümde ayrıca ney ve kudüm icrâlarını da yapmıştır.

1999 yılında “Osmanlı’dan Cumhûriyet’e Mûsıkî Mîrâsımız – Uşşak Faslı” isimli albümü yayımlanmıştır. “2010 Avrupa Kültür Başkenti İstanbul” kültür etkinlikleri çerçevesinde projelendirdiği “Dârü‛l-Elhân Külliyâtı”nın sesli icrâsını yaparak, toplam 259 klasik Türk Müziği Eseri’nin kaydını gerçekleştirmiştir. (199 sözlü, 60 saz eseri).

Mustafa Doğan Dikmen kimdir

UNESCO tarafından 2012 yılının, vefâtının 300’üncü senesi olması münâsebeti ile “ITRΔ yılı olarak kâbûlü sebebiyle, ve bu etkinlikler çerçevesinde Zeytinburnu Belediyesi’nin organizasyonu ile, bestekârın 10 eserinden müteşekkil bir albüm yapmıştır. “Mustafa Doğan Dikmen” ismi ile müzik piyasasına arz edilen 4 adet albümü vardır.

Avrupa’da (Almanya,Yunanistan) ve Amerika’da konserleri vesilesiyle “Tekke Mûsıkîsi ve icrâ tavrı”, “Türk Mûsıkî San‛âtındaki Sözlü Eser Formları ve Özel İcrâ Tavırları” konu başlıkları çerçevesinde çok sayıda konferans ve seminer vermiş ve work shop (meşk) çalışmaları yapmıştır.

Kültür Bakanlığı işbirliği ile gerçekleştirilen bazı şarkı yarışmalarında seçici kurul başkanlığı ve jüri üyeliği yapmıştır.

Mustafa Doğan Dikmen, “Meşk” sistemi ile öğretile gelen Türk Müziği’nin günümüzde sürdürülmesine katkı vermekte, Münir Nûreddin Selçuk, Alâeddin Yavaşca, Bekir Sıdkı Sezgin ve Kâni Karaca‘dan intikâl eden icrâ tavırlarını sürdürmektedir.

Alâeddin Yavaşca‘nın son halkasını teşkil ettiği meşk zincirinde hocası tarafından; kendisinden sonra bu meşk zincirinde “halef” olarak ilân ve tescil edilmiştir. (2008 İstanbul).

Dünyâda; “Sarband”, “Concerto Köln”, “King’s Singers”, “Berlin Philarmonie-Orkestra”, “Kudsi Erguner Ensemble”, “Lâlezâr”, “Sultan’s Minsterels” ve “Al Kındî Ensemble” gibi müzik toplulukları ile çalışmıştır.

Mustafa Doğan Dikmen’in, yayımlanmamış bir çevirisi (Hânende Güfte Mecmuası – Güftelerinin, İlk 10 Makâmının Bugünkü Dile Çevirisi – İ.T.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi), çeşitli dergilerde (Andante, Mostar, Mûsıkîşinas) yayımlanmış makâleleri bulunmaktadır.

2000 yılında T.R.T.’de ses sanatçılığının yanı sıra, “Topluluk Şefi” ve “Program yapımcısı” olarak da görev yapmaya başlamıştır. Halen “Mûsıkîye Dâir” ve canlı yayınlanan “Türk Klasik Müziği Dinleyici İstekleri” programını hazırlayıp sunmaktadır.

2000 yılında kurduğu “Akis Ensemble” ile, çeşitli uluslararası festivallerde Türk Müzik Kültürü ve Geleneksel İcrâsını tanıtım amaçlı konserler vermiş ve vermekte olan Mustafa Doğan Dikmen, 2009 yılında Uğur Işık‘ın kurduğu “Alatuka Records” un 2. kurucu üyesidir.

Halen T.R.T. İstanbul Radyosu’nda ses sanatçısı ve topluluk (koro) şefi ve program yapımcısı, Türk mûsıkîsi vakfı mütevellî hey’eti üyesi, çocuk vakfı’nın çeşitli eğitim Programlarında müzik danışmanı ve öğretmeni, İ.T.Ü. Türk Mûsıkîsi Devlet Konservatuvarı’da Türk Müziği solfejnazariyâtı ve repertuar – üslûp dersleri öğretim görevlisi, kurucu üyesi olduğu “Akis Ensemble” genel sanat yönetmenliğini, “SAB” (Sigorta Acenteler Birliği) Türk Müziği Topluluğu’nun şefliğini yapmakta, “Alaturka Records” daki san‛ât çalışmaları ile diğer eğitim çalışmalarına ve özel konserlerine devam etmektedir.
Kaynak: alaturkarecords.com

Bir yanıt yazın