Dellâlzâde İsmail Efendi

Eserin künyesi

Bestecisi: Dellâlzâde İsmail Efendi
Makâmı: Mâhur makâmı
Usûlü: Evfer usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Al yanına bir dilnüvâz
Gönlünce gez zevk et bu yaz
Baştan başa işte boğaz
Gönlünce gez zevk et bu yaz

Göksuyu atma bir yana
Küçüksu pek âlâ sana
Çubukluda ey dilrübâ
Gönlünce gez zevk et bu yaz

Video yorumları

Recep Birgit

Recep Birgit Al yanına bir dilnüvaz

Güler Basu Şen

Güler BASU ŞEN-Al Yanına Bir Dîl Nevâz Gönlünce Gez Zevk Et Bu Yaz (MAHUR)R.G.

Notası

Al yanına bir dilnüvâz notası

Bir yanıt yazın