Aman cânâ beni şâd et

Bestesi Fehmi Tokay‘a ait olan, bûselik makâmı, curcuna usûlündeki şarkı.

Sözleri

Aman cânâ beni şâd et
Terahhüm eyle imdat et
Dilersen terk-i kast eyle
Bana sen kıyma azad et

Firakınla perişanım
Sana olsun feda canım
Geçip cevr-ü sitemden gel
Mürüvvet eyle insaf et

Türkçe karşılığı
Aman sevgili, beni sevindir
Bana acı, yardım et
Dilersen kastetmeyi de bırak
Sen bana kıyma, bağışla

Ayrılığınla perişanım
Sana canım feda olsun
Eziyetten ve sitemden vazgeç de gel
Bir iyilikte bulun, insaf et

Video yorumları

Müzeyyen Senar

Müzeyyen Senar - Aman Cane Beni Şadet (Official Audio)

Güzin Değişmez

Güzin Değişmez Aman câna beni şad et

Sâbite Tur Gülerman

Sabite Tur Gülerman - Aman cânâ beni şâd et

Notası

Aman cânâ beni şâd et notası

Yorumunuz