Aman sâki canım sâki

Bestesi ve güftesi Ahmet Râsim‘e ait olan, uşşak makâmı, aksak usûlündeki şarkı.

Sözleri

Aman sâki canım sâki
Doldur doldur da ver
Neş’em de var bir terakki yaşa
Doldur doldur da ver

Bir busecik başın için
Koklat koklat da ver
Bugün bana bayram düğün yaşa
Doldur doldur da ver

Video yorumları

Ayşe Taş

Ayşe TAŞ-Aman Sâki Canım Sâki Doldur Doldurda Ver (UŞŞAK)R.G.

Melihat Gülses

Melihat GÜLSES-Aman Saki Canım Saki Doldur Doldurda Ver (UŞŞAK)R.G.

Derya Sâhil Eroğlu

Aman sâki canım sâki doldur doldur da ver - Derya Sahil

Notası

Aman sâki canım sâki doldur doldur da ver notası - 1
Aman sâki canım sâki doldur doldur da ver notası - 2

Yorumunuz