Anılsın yâr ile bir yerde mey-nûş ettiğim demler

Bestesi Şemseddîn Ziya Bey‘e, güftesi Cevdet Paşa’ya ait olan, hicâz makâmı, düyek usûlündeki şarkı.

Sözleri

Anılsın yâr ile bir yerde mey-nûş ettiğim demler
Hem ânı hem beni sermest-i bî-hûş ettiğim demler
Nasıl çıldırmadım hayretteyim hâlâ sevincimden
Lisânından seni sevdim sözün gûş ettiğim demler

Video yorumları

Gönül Akın

Gönül AKIN-Anılsın Yâr İle Bir Yerde Mey Nûş Ettiğim Demler (HİCAZ)R.G.

Vedat Kaptan Yurdakul

V.Kaptan YURDAKUL-Anılsın Yâr İle Bir Yerde Mey Nûş Ettiğim Demler (HİCAZ)R.G.

Notası

Anılsın yâr ile bir yerde mey-nûş ettiğim demler notası

Yorumunuz