Muâllim İsmail Hakkı Bey

Eserin künyesi

Bestecisi: Muâllim İsmail Hakkı Bey
Makâmı: Rehâvî makâmı
Usûlü: Sengin semâî usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Aşk ateşine yanma gönül, nâfile
Sevdiğini sevme gönül nâfile
Rüz-ü şeb ağlama gönül nâfile

Rüz-ü şeb: Gece ve gündüz

Video yorumları

Ufuk Caba

AŞK ÂTEŞİNE YANMA GÖNÜL NÂFİLE ( UFUK CABA - ALATURKA RECORDS )

Notası

Aşk ateşine yanma gönül nâfile notası

Bir yanıt yazın