Mebrûke Çağla

Eserin künyesi

Bestecisi: Mebrûke Çağla
Makâmı: Mâhur makâmı
Usûlü: Devr-i hîndî usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Aşk bağımız viran olmuş, yâr ona bigânedir
Ah zavallı dertli gönlüm ezelden biçâredir
Hasretiyle hastadır can yâr ise avaredir
Ah zavallı dertli gönlüm ezelden bigânedir

Video yorumları

Mülkiye Toper

Mülkiye Toper - Aşk bağımız viran olmuş yar ona biganedir

Radife Erten

Radife Erten - Aşk bağımız viran olmuş yar ona biganedir

Notası

Aşk bağımız viran olmuş yâr ona bigânedir notası

Bir yanıt yazın