Aşkın fecri yüceldi müjdeler olsun gönül

Eserin künyesi

Beste: Sâdettin Kaynak
Güfte: Bilinmiyor
Makam: Beyâtî makâmı
Usûl: Düyek ve Raks aksağı usûlleri
Form: Şarkı formu

Sözleri

Aşkın fecri yüceldi müjdeler olsun gönül
Sana baharlar geldi, müjdeler olsun gönül

Seninle bahtiyârım, benim sevgili yârim
Iztıraptan kurtuldum, eski günlere vedâ
Yeniden hayât buldum, bana nûr oldu sevdâ

Sen her şeyden güzelsin, bir cihâna bedelsin
Kalbimin içindesin, rûhu okşayan elsin

Video yorumları

Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca

ALEÂDDİN YAVAŞÇA-AŞKIN FECRİ YÜCELDİ MÜJDELER OLSUN (DOYSAL)

Notası

Aşkın fecri yüceldi müjdeler olsun gönül notası

Yorumunuz