Sâdettin Kaynak

Eserin künyesi

Bestecisi: Sâdettin Kaynak
Makâmı: Beyâtî makâmı
Usûlü: Düyek ve raks aksağı usûlleri
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Aşkın fecri yüceldi müjdeler olsun gönül
Sana baharlar geldi, müjdeler olsun gönül

Seninle bahtiyârım, benim sevgili yârim
Iztıraptan kurtuldum, eski günlere vedâ
Yeniden hayât buldum, bana nûr oldu sevdâ

Sen her şeyden güzelsin, bir cihâna bedelsin
Kalbimin içindesin, rûhu okşayan elsin

Video yorumları

Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca

Notası

Aşkın fecri yüceldi müjdeler olsun gönül notası

Bir yanıt yazın